Powrót do wszystkich aktualności

3 July 2019

„Severstal” przeszła certyfikację na dostawy wyrobów z powłoką polimerową do Europy

2 lipca 2019 r., Czerepowiec – PAO „Severstal”, jedna z wiodących na świecie, pionowo zintegrowanych spółek górniczo-hutniczych, przeszła pomyślnie testy i certyfikację firmy MPA w Hanowerze w Niemczech dla wyrobów z powłoką polimerową na zgodność z wymaganiami DIN 55928-8, DIN 55634-1, DIN EN 10346, DIN 4102-1. Pozwoli to na realizację dostaw wyrobów stalowych z powłoką polimerową na potrzeby sektora budownictwa w UE.

W marcu 2019 r. na Wydziale powlekania stali nr 2 Czerepowieckiego Kombinatu Metalurgicznego zostały pobrane próbki wyrobów z powłoką polimerową (poliester, Z275 o grubości powłoki 25µ) i przekazane ekspertowi MPA Hannover w celu przeprowadzenia badań. Wyroby „Severstali” przeszły zarówno testy, jak i certyfikację MPA z powodzeniem, spełniając wszystkie wymagania światowych standardów.

Rezultat certyfikacji zostaną opublikowane w bazie danych na stronie Instytutu Technologii w Karlsruhe obok takich firm jak ArcelorMittal, Tata Steel, ThyssenKrupp, VoestAlpine.

Krótko:

MPA HANNOVER znajduje się w Hanowerze (Niemcy) i dysponuje nowoczesnymi laboratoriami do badań chemicznych i fizycznych materiałów budowlanych. Centrum badań MPA HANNOVER jest niezależnym organem kontroli materiałów budowlanych i centrum certyfikacji w ramach niemieckich krajowych norm budowlanych.