Powrót do wszystkich aktualności

22 April 2019

Nowy rekord SCS Severstal Distribution w Rydze: 65 tys. ton wyrobów stalowych w ciągu kwartału

W pierwszym kwartale 2019 r. stalowe centrum serwisowe Severstal Distribution w Rydze pobiło kilka rekordów: po raz pierwszy w historii firmy w ciągu jednego kwartału wyprodukowano 65 tys. gotowych wyrobów, a pracownicy linii blach gorącowalcowanych o grubości do 12 mm i taśm poprawili swój wcześniejszy wynik w ramach jednego miesiąca.

Ryskie SCS Severstal Distribution specjalizuje się w przetwarzaniu wyrobów płaskich – produkuje taśmy i blachy z wyrobów „delikatnych” (zimnowalcowanych i powlekanych) i gorącowalcowanych oraz produkuje rury zgrzewane na rynki Europy Północnej i Wschodniej. Wyjątkowość portfela produktowego SCS-Ryga polega na tym, że taśmy i rury produkowane są głównie na zamówienie klientów, uwzględniające ich specyficzne wymagania w zakresie wymiarów, opakowań i oznakowania. Z kolei w przypadku blach, ponad połowa zamówień dotyczy wymiarów standardowych – jest to produkcja „asortymentu komercyjnego”. Specyfika ta jest uwzględniania podczas planowania produkcji: z jednej strony SCS wytwarza wyroby dostosowane do wymagań konkretnych Klientów, a z drugiej – standaryzacja pozwala na zwiększenie efektywności działania samego SCS. W pierwszym kwartale 2019 r. łączna wielkość produkcji w SCS-Ryga wyniosła 65 tys. ton, co stanowi o 2,5% więcej od poprzedniego rekordu, osiągniętego w drugim kwartale zeszłego roku. Takiemu wynikowi sprzyjało m. in. „ułożenie” planowania produkcji pod asortyment komercyjny:

„Dla Klientów kupujących blachy gorącowalcowane naszej produkcji, zwiększenie poziomu zapasów produkcji asortymentu komercyjnego skróciło okres oczekiwania na zamówienia dzięki temu, że magazyn dysponuje pełnym zakresem wymiarów. Jest to ważne na rynkach Europy, na których wymagane są dostawy w terminie 24-72 godzin. Jednocześnie zwiększyliśmy wydajność poprzez skrócenie czasu przerw technicznych maszyn podczas ich przebudowy pod inne wymiary. Dodatkowy efekt to zwiększenie możliwości magazynowych: z zasady nie składujemy wyrobów pod różnych Klientów lub blach o różnych wymiarach w jednej pryzmie, natomiast paczki standardowych blach, nie dedykowanych, można formować w jedną wysoką pryzmę i na tej samej powierzchni przechowywać większą ilość towaru. Dzięki temu w marcu wydaliśmy 13 400 ton blach gorącowalcowanych w ciągu miesiąca – dzięki standaryzacji zdołaliśmy obejść ograniczenia w zakresie pojemności magazynów i szybkości produkcji”, – powiedział Dyrektor ds. logistyki i produkcji Grupy „Severstal Distribution” Artemi Timoshenko. –  Takich rozwiązań nie możemy zastosować dla wyrobów, produkowanych na indywidualne zamówienia, ale pozwalają one na zaspokojenie rosnącego popytu Klientów na wyroby standardowe. W ciągu ostatnich kilku lat Ryskie SCS co roku zwiększa wielkość produkcji gotowej o 5%. Planujemy utrzymać analogiczne tempo wzrostu w przyszłości i w tym celu pracujemy nad optymalizacją schematów składowania magazynowego oraz szukamy sposobów na zwiększenie wydajności urządzeń.