Powrót do wszystkich aktualności

11 March 2019

SIA Severstal Distribution znajduje się wśród dziesięciu najbardziej wartościowych firm na Łotwie.

Zgodnie z oceną niezależnych ekspertów, wartość firmy SIA Severstal Distribution w roku 2018 zwiększyła się o 70% w porównaniu z rokiem 2017 i przekroczyła 370 mln EUR. Tym samym firma zajęła 9. miejsce w rankingu najdroższych przedsiębiorstw Łotwy, sporządzonym przez Lursoft.

W 2018 r. wielkość sprzedaży SIA Severstal Distribution zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o 60% i przekroczyła 1 mln ton wyrobów stalowych. Obrót firmy w zeszłym roku zwiększył się o 73% w porównaniu do 2017 r. i wyniósł ponad 800 mln USD / 700 mln EUR (wg danych nie audytowanych).

„Wysuwającemu nas na czoło wzrostowi wskaźników finansowych towarzyszyły zarówno zwiększenie cen na europejskim rynku wyrobów stalowych o 4% w roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017, jak i zwiększenie w portfelu sprzedaży firmy udziału wyrobów ze zwiększoną wartością dodaną. W zeszłym roku bowiem zwiększyliśmy wielkość sprzedaży wyrobów przetworzonych oraz podwoiliśmy wolumen wyrobów ocynkowanych” – powiedział Szef Sieci Dystrybucyjnej Dywizji Severstal Russian Steel, Timur Yudichev.

W zeszłym roku Stalowe Centrum Serwisowe SIA Severstal Distribution w Rydze osiągnęło rekordowy wskaźnik sprzedaży: wydano 230 tys. ton produkcji – blach, taśm i rur zgrzewanych. Jednocześnie wdrożono nowy rodzaj wyrobów – rury do transportu wody i gazu, które wcześniej produkowane były w zakładzie w Polsce.

SIA Severstal Distribution dostarcza wyroby stalowe produkcji „PAO Severstal” na rynki krajów bałtyckich, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Polski, Czech i Słowacji. W celu zaopatrzenia w wyroby stalowe klientów w Europie, w tym wysyłek małymi partiami i realizacji dostaw zgodnie z grafikiem Klienta, firma wykorzystuje własne centrum przeładunkowe w Rydze i sieć magazynów na Łotwie, w Estonii, Finlandii i Polsce. 

Ranking najbardziej wartościowych przedsiębiorstw na Łotwie został sporządzony przez niezależną firmę Lursoft we współpracy z SE Capitalia na podstawie danych finansowych firm z uwzględnieniem danych historycznych nt. obrotów samych firm i segmentów, w których działają oraz dynamiki wzrostu biznesu i wskaźników rentowności. W ocenie nie uwzględniano prognoz rozwoju firm i pozostałych specyficznych czynników, które mogą wpłynąć na rynkową wartość przedsiębiorstw. Opublikowany na początku 2019 r. ranking został sporządzony na podstawie sprawozdań finansowych łotewskich przedsiębiorstw za rok 2017.

*

Rok, którego dotyczą dane Wartość Wynik
2018 К 371 122 800 EUR
2017 К 219 616 500 EUR
2016 К 74 072 900 EUR
2015 К 44 585 700 EUR
2014 К 54 187 300 EUR
2013 К 41 823 100 EUR
Dynamika wartości SD Europa (K = wg sprawozdawczości skonsolidowanej LV+PL):