Powrót do wszystkich aktualności

17 February 2019

„Severstal Distribution” w 2018 roku zwiększyła wielkość dostaw o 70%

W 2018 roku wielkość dostaw, realizowanych przez grupę „Severstal Distribution” (sieć dystrybucyjną dywizji Severstal Russian Steel) przekroczyła 2 miliony ton wyrobów hutniczych, czyli wzrosła o 70% w porównaniu do roku 2017. Grupa przedsiębiorstw zwiększyła dostawy we wszystkich oferowanych przez nią rodzajach transportu – wodnym, samochodowym, kolejowym i z użyciem kontenerów; 95% dostaw zostało zrealizowanych statkami morskimi i rzecznymi oraz transportem samochodowym.

W związku ze znacznym wzrostem wielkości dostaw na rynki docelowe w Rosji i Europie „Severstal Distribution” w zeszłym roku aktywnie rozwijała efektywne rozwiązania dla Klientów w sferze logistyki magazynowej i transportowej. Po pierwsze, grupa przedsiębiorstw między innymi poszerzyła możliwości magazynowe w zakresie składowania wyrobów bezpośrednio w regionach klientów w celu organizacji płynnych dostaw. Po drugie, wypracowane zostały nowe schematy dostaw, w których przewidziano rosnące wielkości przewozów oraz szczególne cechy geograficzne i infrastrukturalne regionów docelowych.

– Taką pracę wykonujemy cały czas, konkretnie w 2018 roku oszczędność na wydatkach związanych z transportem w całej grupie „Severstal Distribution” wyniosła 2 miliony dolarów, dzięki czemu zapewniliśmy dostawy uzasadnione ekonomicznie m.in. na oddalone rynki – powiedział Dyrektor ds. logistyki i produkcji „Severstal Distribution” Artemij Timoshenko.

W 2018 roku grupa spółek „Severstal Distribution” podwoiła wielkość przewozów wyrobów hutniczych transportem wodnym: dostawy do Rosji wzrosły do 100 tysięcy ton, a na rynki europejskie – do 1 miliona ton. Wielkość przewozów transportem samochodowym, zrealizowanych przez grupę spółek na zamówienia Klientów, w zeszłym roku wzrosła o 30% – do 0,9 miliona ton.

Transport morski jest podstawowym rodzajem transportu w przypadku dostaw wyrobów hutniczych do krajów europejskich – przez porty na Morzu Bałtyckim: dla dużych dostaw do Europy Wschodniej i Niemiec przektycznie nie ma alternatyw z powodu różnic w szerokości torów kolejowych, a także przez ograniczoną przepustowość terminali przygranicznych.  Do tego w Europie infrastruktura portowa jest dobrze rozwinięta, a system rzek i kanałów otwiera możliwości dostaw transportem rzecznym w głąb krajów nadmorskich. W Rosji spółka również realizuje dostawy drogami wodnymi – w zeszłym roku ich wielkość wzrosła o 2,5 raza w porównaniu z 2017 rokiem, jednak obecnie potencjał tego sposobu jest ograniczony przez deficyt obiektów infrastruktury, odpowiadających potrzebom. W tym roku planowane jest podpisanie kontraktu z kolejnymi kilkoma portami w Rosji i Europie.

– Dostarczamy Klientom wyroby hutnicze do 12 rynków docelowych: do Rosji (przede wszystkim do części europejskiej), na Białoruś, Ukrainę, a także do 9 państw Europy Północnej, Centralnej i Wschodniej, dlatego ciągle szukamy alternatywnych sposobów dostaw. Do dostaw do południowej części Polski, do Czech i na Słowację oferujemy schemat multimodalny – dostawa transportem kolejowym do magazynu czasowego przechowywania na granicy Polski i Białorusi z dalszym przewozem transportem samochodowym. Istnieje jeszcze jeden perspektywiczny kierunek przewozów– dostawy kontenerami, które pozwalają obniżyć wydatki na przewóz i przeładunek, a także uniknąć uszkodzeń mechanicznych wyrobów hutniczych podczas przeładunku – powiedział Artemij Timoschenko.