Pamatrādītāji

Ražošanas apjoms 2021

405

tūkst. tonnas

Mērķa tirgi

Krievija, Baltkrievija, ES valstis

Pārdošanu apjoms 2021

3,227

mlj. tonnas

Par mums

„Severstal Russian Steel” diviziona distribūcijas tīkls tika izveidots 2013. gada aprīlī ar mērķi optimizēt darbību reģionālajos tirgos pilnīgākai klientu vajadzību apmierināšanai, kā arī diviziona noieta aktīvu vadības efektivitātes paaugstināšanai. Tīkls sastāv no pieciem PAO „Severstal” tirdzniecības uzņēmumiem, kuri piegādā klientiem metālu no Krievijas, Baltkrievijas un ES valstīm.

2014. gada beigās – 2015. gada sākumā uzņēmumi, kuri veido distribūcijas tīklu un iepriekš saucās „Torgovij Dom Severstal-Invest” (Krievija), „Severstallat” (Latvija), «Severstallat Silesia» (Polija), “Severstalbel” (Baltkrievija) ieguva jaunus, vienādus visiem nosaukumus: „Severstal Distribution”.

Paša distribūcijas tīkla attīstība ir svarīgs elements „Severstal Russian Steel” diviziona noieta stratēģijā un ļauj PAO „Severstal” patērētājiem izmantot unikālas servisa iespējas, ko piedāvā uzņēmums. „Severstal Distribution” grupas uzņēmumi darbā ar klientiem izmanto optimālās sadarbības principu: no kompleksā piedāvājuma, kurš sastāv no produktiem un dažādiem blakus servisiem, klients izvēlās sev izdevīgākās kombinācijas.

Visi „Severstal Distribution” uzņēmumi strādā pēc vienotiem biznesa standartiem, kuri ir izstrādāti uz labāko prakšu pamata, kas pierādīja savu efektivitāti, kā pamatā ik gadu palielina metāla produkcijas realizācijas apjomu.

Šādi, pēc 2021. gada rezultātiem distribūcijas tīkla uzņēmumu pārdošanu apjoms sastādīja 3,227 mlj. tonnas.