Constructional rebars

Constructional rebar

Steel grade

Standard

Profile, mm

20ГС; класс Ат800 (А-V)

GOST 10884-94

14; 12

St3sp; St3ps; class А240 (А-I)

GOST 5781-82

10; 8; 6

35ГС; 25Г2С; class А400 (А-III)

10; 8; 6

St3sp; St3ps; class А240 (А-I)

40; 36; 32; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12

35ГС; 25Г2С; class А400 (А-III)

40; 36; 32; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12

А500С

GOST Р 52544-06

40; 36; 32; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10

ArmaNorma (А600С)

СТО АСЧМ 7-93

40; 36; 32; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10

20GS

TU

14; 12

А400С

TU

10; 8; 6

А500С

ТU

6