Powrót do wszystkich aktualności

5 March 2015

Sieć Severstal Distribution w 2014 roku podwyższyła wskaźnik EBITDA o 46%

W 2014 roku grupa przedsiębiorstw Severstal Distribution (przedsiębiorstwa sieci dystrybucyjnej dywizji Severstal Russian Steel), mimo spadku cen stali, zachowała obrót na poziomie 2013 roku, podwyższyła wskaźnik EBITDA do 37 mln USD i zwiększyła przepływy pieniężne z działalności operacyjnej do 47 mln USD.

"Wzrost sprzedaży o 6 % w porównaniu do 2013 roku pozwolił na utrzymanie wielkości obrotów na poziomie 819 mln USD. Zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji (EBITDA) wzrósł o 46%, do 37 mln USD (26 mln USD w 2013 roku), a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – prawie 3-krotnie, do poziomu 47 mln USD (17 mln USD w 2013 roku).

Wskaźnik EBITDA europejskiego przedsiębiorstwa Severstal Distribution (wcześniej Severstallat, Severstallat Silesia), na tle ogólnoeuropejskiej obniżki cen na wyroby stalowe w 2014 roku, wyniósł 11 mln USD (w 2013 roku: 12 mln USD). Przy czym firma znacznie zwiększyła wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF): w 2013 roku wskaźnik ten był ujemny i wyniósł -18,7 mln USD, a na koniec 2014 roku osiągnął poziom 0,6 mln USD.

Oprócz tego, wskaźnik EBITDA rosyjskiego przedsiębiorstwa Severstal Distribution (wcześniej znany jako Severstal-Invest) w 2014 roku wzrósł ponad 2-krotnie, do 22 mln USD (9 mln USD w 2013 roku). Wysokość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF) w okresie sprawozdawczym wzrosła o 40%, do poziomu 46 mln USD (w 2013 r. 33 mln USD).

Podstawę poprawy skonsolidowanych wyników grupy firm Severstal Distribution w 2014 roku stanowił nowy system pracy sieci oddziałów i biur sprzedaży, a także bardziej ścisła współpraca z wydziałami Severstal Russian Steel, mająca na celu zwiększenie zadowolenia klientów.

"W ubiegłym roku powstała sieć biur sprzedaży oraz centrów serwisowych w regionach o podwyższonym poziomie zużycia stali. Taki system pracy umożliwia klientom korzystanie z unikalnych usług, które świadczy firma Severstal i jej sieć dystrybucyjna - mówi Andrejs Aleksejevs, dyrektor grupy firm Severstal Distribution. - Nasza oferta obejmuje wyroby stalowe i towarzyszące im usługi – od przetwórstwa w centrach serwisowych, przez dogodną dostawę, do określonych rozwiązań finansowych. W ścisłej współpracy z wieloma wydziałami firmy Severstal opracowujemy optymalną ofertę dla klientów z różnych branż, biorąc pod uwagę specyfikę ich działalności” – zaznacza Andrejs Aleksejevs.

W 2014 firma Severstal Distribution kontynuowała również pracę nad optymalizacją procesów biznesowych, co pozwoliło obniżyć koszty ogólnozakładowe (G&A) o 17% w przeliczeniu na tonę sprzedanego produktu. W ramach projektu dotyczącego zwiększenia wewnętrznej efektywności w przedsiębiorstwach uproszczono strukturę organizacyjną, wprowadzany jest też system zarządzania funkcjonalnego.

 

 

Sieć dystrybucyjna dywizji Severstal Russian Steel składa się z przedsiębiorstw handlowych zajmujących się sprzedażą wyrobów stalowych produkcji Severstal w pięciu krajach. Na początku 2015 roku wszystkie te firmy, dawniej znane jako Severstal-Invest (Rosja), Severstallat (Łotwa), Severstallat Silesia (Polska), Severstalbel (Białoruś) i Severstal-Ukraina (Ukraina) otrzymały nową nazwę – Severstal Distribution. Wielkość sprzedaży grupy firm Severstal Distribution w 2014 roku wyniosła 1,23 mln ton.

Dywizja Severstal Russian Steel jest jednym z największych producentów stali w Rosji. W 2014 roku dywizja wyprodukowała 11,3 mln ton stali; sprzedaż wyrobów stalowych wyniosła 10,6 mln ton. Obrót dywizji w 2014 roku wyniósł 7,492 mld USD, wskaźnik EBITDA 1,634 mld USD. Przedsiębiorstwa dywizji należą do najbardziej wydajnych producentów stali na świecie. www.severstal.ru

Koncern Severstal jest jedną z wiodących na świecie, pionowo zintegrowanych spółek górniczo-hutniczych z aktywami w Rosji, na Ukrainie, na Łotwie, w Polsce, we Włoszech i Liberii. Akcje firmy notowane są na rosyjskiej giełdzie MMVB-RTS i giełdzie w Londynie. W 2014 roku firma wyprodukowała 11,3 mln ton stali, obrót wyniósł 8,296 mld USD, a EBITDA 2,203 mld USD. www.severstal.com