Powrót do wszystkich aktualności

9 February 2015

W 2014 roku grupa Severstal Distribution zwiększyła sprzedaż do 1,23 mln ton

W 2014 roku sieć dystrybucyjna dywizji Severstal Russian Steel zwiększyła sprzedaż o 6%, do poziomu 1,23 mln ton. Potwierdzając efektywność modelu pracy według jednolitych standardów, przedsiębiorstwa sieci dystrybucyjnej z Polski, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Białorusi kontynuują rozwój w 2015 pod nową nazwą Severstal Distribution.

Severstal Distribution, wcześniej działająca pod nazwą Severstallat, w 2014 roku zwiększyła skonsolidowaną sprzedaż na rynki europejskie o 18% - do 433 tys. ton.

Każda z pięciu firm, które niedawno otrzymały wspólną nazwę Severstal Distribution, oferuje swoim klientom pewien zestaw produktów i usług. Bierzemy pod uwagę specyfikę klienta i tworzymy optymalną, najbardziej korzystną dla niego ofertę, która najpełniej spełni jego oczekiwania. Prawidłowość tego podejścia w obecnej sytuacji rynkowej potwierdzają fakty: w ubiegłym roku zwiększyliśmy sprzedaż o 6%, przy braku znacznego wzrostu zużycia stali w większości regionów, do których dostarczamy nasze wyroby, i bez względu na szereg negatywnych tendencji, które zmuszają odbiorców do ostrożności w zakupach – zauważa Andrejs Aleksejevs, dyrektor grupy firm Severstal Distribution.

Sprzedaż europejskich przedsiębiorstw Severstal Distribution (wcześniej Severstallat i Severstallat Silesia) w 2014 roku wyniosła 433 tys. ton, to jest o 18% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej, bo o 38%, zwiększyły się dostawy do Finlandii, Szwecji i Niemiec, osiągając poziom 93 tys. ton. Dostawy na rynki Europy Środkowej wzrosły do 163 tys. ton, czyli o 21% r/r, a sprzedaż do krajów bałtyckich wzrosła o 11%, do poziomu 170 tys. ton.

W 2014 roku sprzedaż Severstal Distribution w Rosji wyniosła 686 tys. ton, co oznacza wzrost o 9% r/r. Obecnie firma składa się z sieci 30 regionalnych filii i biur sprzedaży, zlokalizowanych w europejskiej części Rosji.

W 2014 roku grupa Severstal Distribution rozszerzyła asortyment wyrobów z wysoką wartością dodaną, uruchamiając nowe linie produkcyjne. W Rosji otwarto linię do rozwijania i cięcia prętów oraz linię do wytłaczania blachy powlekanej. W zakładzie na Łotwie w ostatnim kwartale ubiegłego roku uruchomiono linię do cięcia poprzecznego blachy w kręgach, o grubości do 12 mm. Zakład w Polsce, który koncentruje się na produkcji rur ze szwem, rozszerzył asortyment rur przewodowych, oferując dodatkowo usługę frezowania. W ubiegłym roku grupa firm Severstal Distribution zwiększyła ilość produkcji własnej o 4%, do poziomu 238 tys. ton.

Warto podkreślić, że osiągnięcia sieci dystrybucyjnej w ubiegłym roku w dużym stopniu zawdzięczamy naszej współpracy z działem marketingu i sprzedaży, z zakładami produkcyjnymi oraz szeregiem innych oddziałów firmy Severstal – mówi Andrejs Aleksejevs, dyrektor sieci dystrybucyjnej Severstal Distribution. – Nasza wzajemna praca ukierunkowana jest na zapewnienie terminowych dostaw i stanów magazynowych oraz podniesienie jakości wyrobów, co pomaga nam wypełnić nasze zobowiązania wobec klientów – podkreśla Andrejs Aleksejevs.

W 2014 roku sprzedaż grupy firm Severstal Distribution stanowiła 11% całkowitej sprzedaży wyrobów stalowych dywizji Severstal Russian Steel.

 

Sieć Dystrybucyjna dywizji Severstal Russian Steel skupia przedsiębiorstwa handlowe Severstal, które na przełomie roku 2014/2015 otrzymały wspólną nazwę. W rezultacie zmiany nową nazwę Severstal Distribution otrzymały firmy, wcześniej działające jako: Severstallat Silesia (Polska), Severstallat (Łotwa), TD Severstal-Invest (Rosja), Severstal-Ukraina i Severstalbel (Białoruś).