Powrót do wszystkich aktualności

9 June 2014

AO Severstallat otrzymał nagrodę „Sustainability Index”

W czerwcu w ramach projektu „Indeks długoterminowego rozwoju” odbyło się wręczenie nagród firmom, które potwierdziły, że ich działalność jest zgodna z zasadami odpowiedzialności społecznej i długoterminowego rozwoju. Jedną z nagród otrzymało przedsiębiorstwo Severstallat.

Severstallat otrzymał nagrodę w „srebrnej kategorii”. Wyróżnienie to potwierdza, że firma prowadzi działalność ukierunkowaną na podwyższanie efektywności procesów zarządzania i identyfikacji ryzyka, a także zaangażowania grup celowych. Firma dysponuje danymi, które pokazują rozwój w takich sferach, jak strategia biznesowa, pozycja na rynku, wpływ na środowisko i społeczność lokalną w ciągu ostatnich kilku lat.

„Indeks długoterminowego rozwoju” daje przedsiębiorstwom możliwość korzystania ze strategicznych instrumentów zarządzania w celu oceny swojej działalności, a także otrzymania porad ekspertów w kwestiach dalszego rozwoju.

Jednocześnie społeczeństwo, państwo i organizacje niepubliczne otrzymują pewną informację o działalności przedsiębiorstwa, oceniając jego wkład w długoterminowy rozwój gospodarki narodowej Łotwy.