Powrót do wszystkich aktualności

5 August 2014

W I półroczu 2014 Severstallat zwiększył obroty do 169 mln USD i podwyższył wskaźnik EBITDA o 29%

W pierwszym półroczu 2014 roku skonsolidowany obrót grupy Severstallat wyniósł 169 mln USD, wzrastając o 25% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie wskaźnik EBITDA wzrósł o 29%, do poziomu 8,7 mln USD.

Podsumowując pierwsze 6 miesięcy 2014 roku grupa Severstallat, w którą wchodzi firma Severstallat Silesia Sp. z o.o. oraz jej łotewska firma matka AO Severstallat, zwiększyła skonsolidowany obrót do poziomu 169 mln USD, to znaczy o 25% r/r. Skonsolidowana sprzedaż grupy Severstallat wzrosła o 32%, do poziomu 234 000 ton.

Przedsiębiorstwa Severstallat dostarczają wyroby stalowe na rynki Europy Północnej i Centralnej, a także do Niemiec. Szybszy wzrost ilości wyrobów sprzedanych w porównaniu do wzrostu obrotu związany jest z negatywną dynamiką cen na rynkach celowych firmy: zgodnie z danymi analityków rynku, cena na kręgi gorącowalcowane w Europie w pierwszym półroczu 2014 roku spadła o 9% w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.

W okresie pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku Severstallat podwyższył poziom EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) o 29%, do poziomu 8,7 mln USD. Taka dynamika wskaźnika EBITDA związana jest zarówno z ogólnym wzrostem sprzedaży, jak i wzrostem sprzedaży wyrobów z podwyższoną wartością dodaną – rur konstrukcyjnych i przewodowych oraz taśmy i arkuszy ciętych w centrum serwisowym Severstallat. W pierwszym półroczu 2014 roku sprzedaż wyrobów gotowych w grupie Severstallat wzrosła do 88 000 ton, to jest o 10% r/r.

„Istotnemu wzrostowi sprzedaży i finansowych wskaźników firmy sprzyja fakt, że oferujemy klientom takie warunki współpracy, które są dla nich najbardziej optymalne – wyjaśnia Andrejs Aleksejevs, prezes grupy Severstallat. Nasza kompleksowa oferta może zawierać usługi związane z obróbką stali, najbardziej efektywne rozwiązania logistyczne, załatwienie formalności celnych itd.”

W tym roku Severstallat rozszerzy asortyment wyrobów produkcji własnej, uruchamiając nową linię. Obecnie w zakładzie w Rydze instalowana jest nowa linia do cięcia poprzecznego, na której produkowane będą arkusze gorącowalcowane o grubości do 12 mm. Inwestycja ma wartość 3,3 mln USD. Produkcja arkuszy i formatek, przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej, rozpocznie się jesienią tego roku.

W pierwszym półroczu 2014 roku Sieć Dystrybucyjna dywizji Severstal Russian Steel, w którą wchodzi grupa Severstallat i inne spółki handlowe Severstal z Rosji, Białorusi i Ukrainy, zwiększyła obrót ze sprzedaży wyrobów stalowych o 9,2% r/r, do poziomu 418 mln USD. Jednocześnie wskaźnik EBITDA wzrósł o 76%, do poziomu 19,3 mln USD. Sprzedaż Sieci Dystrybucyjnej w tym okresie wzrosła o 16% - do poziomu 617 tys. ton.


 

Spółka Severstallat powstała w 1992 roku. W skład grupy firm Severstallat wchodzi firma Severstallat Silesia Sp. z o.o, mająca swą siedzibę w Polsce. Głównym obszarem działalności firmy jest produkcja rur i profili zamkniętych, obróbka stali, a także handel wyrobami stalowymi. W 2013 roku sprzedaż grupy Severstallat osiągnęła poziom 366 000 ton, obrót wyniósł 276 mln USD, a wskaźnik EBITDA 12,4 mln USD.

Severstallat wchodzi w skład Sieci Dystrybucyjnej dywizji Severstal Russian Steel, która skupia przedsiębiorstwa działające w pięciu krajach: Severstallat (Łotwa), Severstallat Silesia (Polska), SeverstalBel (Białoruś), Severstal - Ukraina (Ukraina), Severstal - Invest (Rosja). Ogólna sprzedaż Sieci Dystrybucyjnej w 2013 roku osiągnęła poziom 1,16 mln ton, obrót wyniósł 822 mln USD, a wskaźnik EBITDA 25,5 mln USD.

Koncern OAO Severstal jest jedną z wiodących na świecie, pionowo zintegrowanych spółek górniczo-hutniczych z aktywami w Rosji, USA, a także na Ukrainie, na Łotwie, w Polsce, we Włoszech i Liberii. W 2013 roku firma wyprodukowała 15,7 mln ton stali, obrót wyniósł 13,31 mld USD, EBITDA 2,06 mld USD.