Powrót do wszystkich aktualności

13 November 2014

Sieć dystrybucyjna dywizji Severstal Russian Steel została nagrodzona w konkursie na najlepszą sieć handlową

Sieć dystrybucyjna dywizji Severstal Russian Steel została nagrodzona w konkursie na najlepszą sieć handlową w Rosji jako sieć handlowa o najbardziej dynamicznym rozwoju. Wyniki pracy sieci dystrybucyjnej Severstal za 9 miesięcy 2014 roku potwierdzają efektywność biznesu: zwiększając sprzedaż o 11% przedsiębiorstwa, wchodzące w skład sieci, zwiększyły jednocześnie wskaźnik EBITDA o 71%.

W czasie największego forum hutniczego w Rosji i krajach WNP – „Tydzień stali w Moskwie”, na 17-ej międzynarodowej konferencji „Rosyjski Rynek Stali”, przyznano nagrody w konkursie na najlepszą sieć handlową w Rosji. Firma Severstal-Invest, reprezentująca sieć dystrybucyjną Severstal Russian Steel w Rosji, otrzymała nagrodę w kategorii „Najlepsza sieć handlowa ze względu na dynamikę rozwoju”.

Od momentu powstania sieci dystrybucyjnej Severstal przeprowadziliśmy w firmie Severstal-Invest bardzo wiele zmian strukturalnych – spółka stała się częścią sieci, pracującej w 15-stu krajach Unii Europejskiej i WNP – mówi Andrejs Aleksejevs, zarządzający siecią dystrybucyjną dywizji Severstal Russian Steel. – W celu podniesienia jakości obsługi klienta w Rosji utworzyliśmy sieć dużych centrów regionalnych oraz biur sprzedaży, obecnie firma ma przedstawicielstwa w 30-stu miastach Rosji. Klienci powinni odczuwać komfort pracy z nami, a struktura naszych filii pozwala na szybkie dostawy wyrobów stalowych i serwisu towarzyszącego. Ta nagroda, a także wyniki pracy firmy, potwierdzają to, że wybraliśmy dobrą drogę rozwoju.” – zauważył Andrejs Aleksejevs.

Pomyślny rozwój dostaw na rynki celowe potwierdzają także wyniki pracy całej sieci dystrybucyjnej dywizji Severstal Russian Steel: licząc za okres 9 miesięcy 2014 roku wskaźnik EBITDA wzrósł do poziomu 33 mln USD, czyli o 71% w porównaniu z wynikami tego samego okresu ubiegłego roku. W tym też okresie obrót sieci dystrybucyjnej wzrósł o 6,7%, do poziomu 654 mln USD, a sprzedaż zwiększyła się o 11%, do poziomu 947 tys. ton.

Przedsiębiorstwa sieci dystrybucyjnej, pracujące na rynkach Unii Europejskiej – Severstallat Silesia i Severstallat, w ciągu 9 miesięcy 2014 roku zwiększyły wskaźnik EBITDA o 15%, do poziomu 11 mln USD. Obrót od sprzedaży na rynki krajów europejskich wzrósł o 20%, do poziomu 247 mln USD, co związane jest ze zwiększeniem sprzedaży o 27% (do 345 tys. ton). Taki wzrost sprzedaży w danym okresie został osiągnięty dzięki zwiększeniu dostaw do Finlandii i Szwecji (o 53%), do krajów Europy Środkowej (o 35%) oraz dzięki rozwojowi sprzedaży do Niemiec, gdzie w ciągu 9 miesięcy 2014 sprzedano prawie o 70% więcej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Firmy sieci dystrybucyjnej pracują nad podwyższeniem efektywności procesów biznesowych i nad zwiększeniem sprzedaży dzięki rozwojowi centrów serwisowych: „Doskonaląc procesy biznesowe wewnątrz firmy, koncentrujemy się na potrzebach klientów – podkreśla Andrejs Aleksejevs, zarządzający siecią dystrybucyjną dywizji Severstal Russian Steel. – Rozszerzamy asortyment, wprowadzamy nowe wyroby naszego centrum serwisowego, doskonalimy też profil magazynowy, aby zapewnić stały dostęp do najbardziej poszukiwanych pozycji, pracujemy nad podwyższeniem efektywności procesów logistycznych. To wszystko pozwala nam zajmować nowe nisze i obsługiwać klientów, którzy z powodu specyfiki swojej produkcji wymagają podwyższonego poziomu obsługi. Jednocześnie kontrolujemy koszty i szukamy sposobów na ich obniżenie poprzez wdrażenie optymalnych rozwiązań we wszystkich sferach działalności. W ciągu 9 miesięcy tego roku obniżyliśmy koszty administracyjne (SG&A) o 23%, licząc na tonę sprzedanych wyrobów” – dodał Andrejs Aleksejevs.

 

Sieć Dystrybucyjna dywizji Severstal Russian Steel skupia przedsiębiorstwa handlowe Severstal, działające w Rosji, Polsce, na Łotwie, Ukrainie i Białorusi. Ogólna sprzedaż Sieci Dystrybucyjnej w 2013 roku osiągnęła poziom 1,16 mln ton, obrót wyniósł 822 mln USD, a wskaźnik EBITDA 25,5 mln USD.

Severstal Russian Steel to dywizja OAO Severstal, jednego z największych producentów stali w Rosji. W 2013 roku dywizja wyprodukowała 10,7 mln ton stali, a poziom sprzedaży wyrobów stalowych wyniósł 10,6 mln ton.

Koncern OAO Severstal jest jedną z wiodących na świecie, pionowo zintegrowanych spółek górniczo-hutniczych z aktywami w Rosji, na Ukrainie, na Łotwie, w Polsce, we Włoszech, Liberii i Brazylii. W 2013 roku firma wyprodukowała 10,7 mln ton stali, obrót wyniósł 9,434 mld USD, EBITDA 1,818 mld USD*. Dyrektorem generalnym firmy jest Aleksej Aleksandrowicz Mordaszew. www.severstal.com // *dane  uwzględniają zmiany związane z zamkniętą działalnością