Atpakaļ pie visām ziņām

5 March 2015

2014. gadā SIA „Severstal Distribution” konsolidētais apgrozījums pieauga līdz $305 milj.

Pagājušajā gadā SIA „Severstal Distribution” (iepriekš – AS „Severstaļlat”) konsolidētais apgrozījums salīdzinājumā ar 2013. gadu pieauga par 11%. Šis rezultāts tika sasniegts neskatoties uz tērauda produkcijas cenu negatīvo dinamiku, un pateicoties uzņēmuma pārdošanas apjoma kāpumam.

2014. gadā SIA „Severstal Distribution”, kurā ietilpst „Severstal Distribution” uzņēmumi Latvijā un Polijā (agrāk pazīstami kā AS „Severstaļlat” un tās meitas uzņēmums „Severstallat Silesia”), konsolidētais apgrozījums sastādīja $305 miljonus (2013: $276 milj.). Apgrozījums pieauga pateicoties pārdošanas apjoma palielināšanai: klientiem no Eiropas valstīm SIA „Severstal Distribution” 2014. gadā piegādāja 433 tūkstošus tonnu metālprodukcijas, kas ir par 18% vairāk, nekā iepriekšējā gadā.

SIA „Severstal Distribution” konsolidētie ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) 2014. gadā veidoja $11 miljonus (2013: $12 milj.). Tajā pašā periodā uzņēmuma operatīvā naudas plūsma (OCF) būtiski uzlabojās: gadā pirms pārskata perioda šis rādītājs bija negatīvs (2013: $-18,7 milj.), bet 2014. gadā sasniedza $0,6 miljonu līmeni.

2014. gadā visi pieci „Severstal Distribution” grupas uzņēmumi no Latvijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas, kuri piegādā metālprodukciju 15 valstīs, 1,5 reizes palielināja EBITDA un trīskāršoja operatīvo naudas plūsmu. Aizvadītājā gadā uzņēmumu grupas apgrozījums sastādīja $819 miljonus, savukārt EBITDA radītājs pieauga par 46 %, sasniedzot $37 miljonus ($26 milj. 2013. gadā), bet operatīvā naudas plūsma palielinājās gandrīz 3 reizes, sasniedzot $47 miljonus ($17 milj. 2013. gadā).

„Iepriekšējā gadā mēs izveidojām tīklu no servisa noliktavām patēriņa centros un tirdzniecības birojiem reģionos. Šāda darbības sistēma ļauj klientiem pilnīgāk izmantot unikālās servisa iespējas, ko piedāvā uzņēmums „Severstaļ” un tā distribūcijas tīkls,” stāsta ”Severstal Distribution” uzņēmumu grupas direktors Andrejs Aleksejevs. „Mūsu piedāvājums ietver metālizstrādājumus un dažādus saistītus pakalpojumus, sākot ar pārstrādi metāla servisa centrā un piegādi, un beidzot ar finanšu risinājumiem. Ciešā sadarbībā ar PAO ”Severstal” mēs izstrādājam optimālus piedāvājumus klientiem, kuri pārstāv dažādas nozares, ņemot vērā viņu biznesa specifiku,” viņš piebilst.

2014. gadā „Severstal Distribution” uzņēmumu grupa turpināja darbu pie biznesa procesu optimizācijas, kas salīdzinājumā ar 2013. gadu ļāva samazināt saimnieciskās un administratīvās izmaksas (G&A) par 17%, rēķinot uz katru pārdotās produkcijas tonnu. Iekšējās efektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros tika vienkāršota organizatoriskā struktūra un uzsākta funkcionālās vadības sistēmas ieviešana.

***

Divīzijas „Severstal Russian Steel” distribūcijas tīkls sevī ietver PAO „Severstaļ” tirdzniecības uzņēmumus, kuri 2014. gada beigās – 2015. gada sākumā ieguva jaunus nosaukumus, vienādus visās piecās valstīs. Pārsaukšanas rezultātā nosaukumu „Severstal Distribution” ieguva uzņēmumi, iepriekš zināmi kā: „Severstaļlat” (Latvija), „Severstallat Silesia” (Polija), „Torgovij Dom „Severstaļ Invest” (Krievija), „Severstaļbel” (Baltkrievija) un „Severstaļ-Ukraina”. „Severstal Distribution” uzņēmumu grupas pārdošanas apjoms 2014. gadā sasniedza 1,23 milj. tonnu.

PAO „Severstal” — viens no pasaulē lielākajiem vertikāli integrētajiem tērauda liešanas un kalnrūpniecības uzņēmumiem ar aktīviem Krievijā, Ukrainā, Latvijā, Polijā, Itālijā un Libērijā. Uzņēmuma akcijas kotējas Krievijas tirdzniecības platformā MMVB-RTS, bet globālie depozitārie sertifikāti tiek tirgoti Londonas fondu biržā. 2014. gadā uzņēmuma ieņēmumi bija $8,296 miljoni un EBITDA sasniedza $2,203 miljonus. 2014. gadā tika saražotas 11,3 miljoni tonnas tērauda. www.severstal.com