Atpakaļ pie visām ziņām

17 December 2014

Uzņēmumam AS „Severstaļlat” jauns nosaukums – SIA „Severstal Distribution”

Sakarā ar „Severstal Russian Steel” divīzijas distribūcijas tīkla attīstību visi pieci tajā ietilpstošie uzņēmumi, tajā skaitā arī AS Severstallat, iegūs jaunus nosaukumus – „Severstal Distribution”. Distribūcijas tīkla uzņēmumi veic savu darbību ES un NVS valstu tirgos, vadoties pēc vienotiem standartiem, un jaunie nosaukumi atspoguļo uzņēmumu funkciju un norāda uz to piederību plašajam distribūcijas tīklam.

Distribūcijas tīkla uzņēmumi tika dibināti dažādos laikos un dažādās valstīs, taču tos visus vieno kopīgs mērķis – publiskās AS „Severstaļ” metālprodukcijas efektīva virzīšana mērķa tirgos. Turpmāk visus tīkla uzņēmumus vienos nosaukums „Severstal Distribution”, bet NVS valstīs tiks izmantota nosaukuma versija krievu valodā.

„Nepilnu divu gadu laikā kopš distribūcijas tīkla dibināšanas esam veikuši rūpīgu biznesa procesu analīzi mūsu uzņēmumos, un, balstoties uz labākām praksēm, izveidojuši darba standartu visos piecos uzņēmumos. Īstenotās izmaiņas un pastāvīga tirgus analīze ir pamats, uz kā balstās mūsu piedāvājums klientiem, kas sastāv no metālprodukcijas un klienta vēlmēm atbilstošiem saistītajiem pakalpojumiem,” atklāj „Severstal Russian Steel” divīzijas distribūcijas tīkla vadītājs, SIA „Severstal Distribution” valdes priekšsēdētājs Andrejs Aleksejevs. „Klients, kurš vēršas pie uzņēmuma „Severstal Distribution” Rīgā, Helsinkos, Čerepovecā, Maskavā vai jebkurā citā uzņēmuma pārstāvētajā reģionā, var būt drošs par to, ka saņems maksimāli efektīvāko un piemērotāko piedāvājumu. Papildus iegādātajai metālprodukcijai klients iegūs visu, kas būs aktuāls viņa konkrētajām vajadzībām: pārstrādes pakalpojumus mūsu metāla servisa centros, īpašu iepakojumu, piegādes pēc grafika, muitas dokumentu noformēšanu un tamlīdzīgus pakalpojumus.”

1992. gadā dibinātā AS „Severstaļlat”, kas nodrošina metālprodukcijas piegādes vairāk nekā tūkstotim klientu dažādās ES valstīs, ieguva nosaukumu SIA „Severstal Distribution”. Tirdzniecības un rūpniecības uzņēmums „Severstallat Silesia Sp.z o.o.”, kas ir AS „Severstaļlat” meitas uzņēmums Polijā, turpmāk sauksies „Severstal Distribution Sp.z o.o.”.

Pirms 20 gadiem dibinātā slēgtā akciju sabiedrība "Tirdzniecības nams "Severstaļ-Invest", kam Krievijas teritorijā pieder 30 reģionālās apakšvienības, kas apkalpo vairāk nekā 3 500 klientu gadā, nosaukuma maiņas rezultātā turpmāk būs pazīstama kā akciju sabiedrība „Северсталь Дистрибуция”. Līdzīgi jaunus nosaukumus „Северсталь Дистрибуция” iegūs arī slēgtā akciju sabiedrība „Severstaļbel” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Severstaļ-Ukraina”.

„Severstal Russian Steel” divīzijas distribūcijas tīklā ietilpstošo uzņēmumu nosaukumu un organizatoriski tiesisko formu maiņa nekādā veidā neietekmē uzņēmumu saistības attiecībā pret darbiniekiem, klientiem un partneriem, kā arī nav nepieciešama esošo līgumu pārslēgšana. Nosaukumu maiņa nav saistīta ar izmaiņām uzņēmumu dalībnieku sastāvā.

Distribūcijas tīkla uzņēmumu jauno nosaukumu reģistrāciju plānots veikt to atrašanās vietas valstīs laikā no 2014. gada decembra līdz 2015. gada janvārim. Pēc jauno nosaukumu reģistrēšanas visi uzņēmumu līgumpartneri tiks informēti par saistītajām izmaiņām.

Distribūcijas tīkla attīstība ir svarīgs divīzijas pārdošanas stratēģijas elements, kas „Severstaļ” produkcijas patērētājiem ļauj izmantot unikālās servisa iespējas, ko piedāvā uzņēmums. Turklāt „Severstal Russian Steel” divīzijas Mārketinga un pārdošanas direkcija, kā arī divīzijā ietilpstošais uzņēmums „Severstal-Eksport” turpina attīstīt tiešo pārdošanu gan attiecībā uz patērētājiem Krievijā, NVS un Baltijas valstīs, gan arī citās ārvalstīs.

***
„Severstal Russian Steel” divīzijas distribūcijas tīkls tika dibināts 2013. gada aprīlī, un tā sastāvā ietilpa pieci uzņēmumi no Latvijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas, kas nodarbojas ar metālprodukcijas piegādi uz vairāk nekā 15 Eiropas Savienības un NVS valstu tirgiem. Saskaņā ar 2014. gada 9 mēnešu rezultātiem distribūcijas tīkla uzņēmumu pārdošanas apjoms sasniedz 947 tūkstošus tonnu, ieņēmumi mērojami 654 milj. USD, bet EBITDA rādītājs palielinājies līdz 33 milj. USD.

„Severstal Russian Steel” – publiskās akciju sabiedrības „Severstal” divīzija, viens no lielākajiem tērauda ražotājiem Krievijā. 2013. gadā divīzijā tika saražots 10,7 milj. tonnu tērauda, bet tērauda produkcijas pārdošanas apjoms sasniedza 10,6 milj. tonnu.

Publiskā AS „Severstaļ” – viens no pasaulē lielākajiem vertikāli integrētajiem tēraudliešanas un kalnrūpniecības uzņēmumiem ar aktīviem Krievijā, Ukrainā, Latvijā, Polijā, Itālijā, Libērijā un Brazīlijā. Uzņēmuma akcijas kotējas Krievijas tirdzniecības platformā, proti, Maskavas Starpbanku valūtu biržā un Fondu biržā RTS (ММВБ-РТС), kā arī uzņēmuma globālie depozitārie sertifikāti tiek kotēti Londonas fondu biržā. 2013. gadā uzņēmuma ieņēmumi bija mērojami 9 434 milj. dolāru*, bet EBITDA rādītājs sasniedza 1 818 milj. dolāru*. Uzņēmumā saražotā tērauda apjoms 2013. gadā sasniedza 10,7 milj. tonnu*. Uzņēmuma ģenerāldirektors – Aleksejs Mordašovs. www.severstal.com

* Sniegtie dati atspoguļo izmaiņas, kas ieviestas saistībā ar pārtrauktas darbības atklāšanu